SISTEMA EPOXÍDICO DIAPOX

Sistema epoxidíco bicomponente transparente o precargado de cargas

sólidas con alto poder de adherencia